مرمران ( سنگ مرمریت)

ایران مرمر

شرکت تامین کننده : ایران مرمر

اسم سنگ : مرمران

نوع سنگ : سنگ مرمریت

نوع فرآوری : صیقلی

رنگ سنگ : کرم

ابعاد سنگ : اسلب

متراژ سنگ : بر اساس سفارش

قیمت سنگ :

توضیحات : سنگ مرمریت مرمران که صاحب امتیاز معدن نیز مجموعه ایران مرمر میباشد یکی از سنگ های کرم با استحکام بالا میباشد که میتوان برای متراژ ها بالا بر روی این از لحاظ تامین حساب باز کرد .

تلفن تماس : ۰۲۱۵۶۲۳۳۶۰۵

مرمران

انواع سنگ مرمریت