گرانیت ( سنگ گرانیت)

مجتمع معادن سنگ اسفند و امید آباده

شرکت تامین کننده : مجتمع معادن سنگ اسفند و امید آباده

اسم سنگ : گرانیت

نوع سنگ : سنگ گرانیت

نوع فرآوری : صیقلی

رنگ سنگ : طوسی

ابعاد سنگ : حکمی

متراژ سنگ : طبق سفارش مشتری

قیمت سنگ :

توضیحات :

تلفن تماس : 02122852044

گرانیت

انواع سنگ گرانیت