مهرگان واترجت ( اشکال سنگی واترجت)

مهرگان واترجت

شرکت تامین کننده : مهرگان واترجت

اسم سنگ : مهرگان واترجت

نوع سنگ : اشکال سنگی واترجت

نوع فرآوری : صیقلی

رنگ سنگ : کرم

ابعاد سنگ : حکمی

متراژ سنگ : بر اساس سفارش

قیمت سنگ :

توضیحات : برای اطلاعات بیشتر تماس گرفته شود .

تلفن تماس : 02146892145

مهرگان واترجت

انواع اشکال سنگی واترجت