پله پرطاووسی ترکیبی ( سنگ مرمریت)

شرکت تامین کننده :

اسم سنگ : پله پرطاووسی ترکیبی

نوع سنگ : سنگ مرمریت

نوع فرآوری : صیقلی

رنگ سنگ : کرم

ابعاد سنگ : حکمی

متراژ سنگ : متراژ مورد نیاز مشتری در هر متراژی موجود میباشد

قیمت سنگ :

توضیحات : پله پرطاووسی ترکیبی باپایین ترین درصد جذب آب و بالاترین کیفیت 09132170902

تلفن تماس :

پله پرطاووسی ترکیبی

انواع سنگ مرمریت