پله پرطاووسی گلفام ( سنگ مرمریت)

شرکت تامین کننده :

اسم سنگ : پله پرطاووسی گلفام

نوع سنگ : سنگ مرمریت

نوع فرآوری : صیقلی

رنگ سنگ : کرم

ابعاد سنگ : حکمی

متراژ سنگ : متراژ مورد نیاز مشتری در هر متراژی موجود میباشد

قیمت سنگ :

توضیحات : پله پرطاووسی گلپر باپایین ترین درصد جذب آب و بالاترین کیفیت 09132170902

تلفن تماس :

پله پرطاووسی گلفام

انواع سنگ مرمریت