مرمریت پرطاووسی (گلپر) ( سنگ مرمریت)

شرکت تامین کننده :

اسم سنگ : مرمریت پرطاووسی (گلپر)

نوع سنگ : سنگ مرمریت

نوع فرآوری : صیقلی

رنگ سنگ : کرم

ابعاد سنگ : حکمی

متراژ سنگ : متراژ مورد نیاز مشتری در هر متراژی موجود میباشد

قیمت سنگ :

توضیحات : مرمریت پرطاووسی گلپر 60×60 با پایین ترین درصد جذب آب و بالاترین میزان ساب پذیری 09132170902

تلفن تماس :

مرمریت پرطاووسی (گلپر)

انواع سنگ مرمریت