گلدن بلک خط سفید ( سنگ مرمریت)

گروه معادن و کارخانجات تیموری

شرکت تامین کننده : گروه معادن و کارخانجات تیموری

اسم سنگ : گلدن بلک خط سفید

نوع سنگ : سنگ مرمریت

نوع فرآوری :

رنگ سنگ : مشکی

متراژ سنگ : بر اساس سفارش

قیمت سنگ :

توضیحات : گروه معادن و کارخانجات تیموری توانایی تولید و ارایه کوپ مرمریت مشکی گلدن بلک طبق سفارش مشتریان میباشد. همچنین گروه معادن و کارخانجات تیموری در سنگبری تیام توانایی تولید و ارائه سنگ مرمریت مشکی گلدن بلک بصورت فرآوری شده رزین و اپوکسی در متراژ مختلف می باشد.

تلفن تماس : 08643236147

گلدن بلک خط سفید

انواع سنگ مرمریت