گرانیت ماتریکس ( سنگ گرانیت)

سنگ آکو

شرکت تامین کننده : سنگ آکو

اسم سنگ : گرانیت ماتریکس

نوع سنگ : سنگ گرانیت

نوع فرآوری : چرمی

رنگ سنگ : طوسی

ابعاد سنگ : اسلب

متراژ سنگ : بر اساس سفارش

قیمت سنگ :

توضیحات :

تلفن تماس : 02156236929 - 02156236926

گرانیت ماتریکس

انواع سنگ گرانیت