سنگ گرانیت قرمز یزد ( سنگ گرانیت)

بکرا (بهساز کانه آرا آتین)

شرکت تامین کننده : بکرا (بهساز کانه آرا آتین)

اسم سنگ : سنگ گرانیت قرمز یزد

نوع سنگ : سنگ گرانیت

نوع فرآوری : بوش همر

رنگ سنگ : قرمز

ابعاد سنگ : تایل

متراژ سنگ :

قیمت سنگ :

توضیحات : گرانیت قرمز یزد با فرآوری صیقلی و آتشی شده و بوش همر و... ۴۰ طولی و انواع سایز های حجیم

تلفن تماس :

سنگ گرانیت قرمز یزد

انواع سنگ گرانیت