گرانیت بالتیک براوون ( سنگ گرانیت)

سنگ آکو

شرکت تامین کننده : سنگ آکو

اسم سنگ : گرانیت بالتیک براوون

نوع سنگ : سنگ گرانیت

نوع فرآوری : صیقلی

رنگ سنگ : قهوه ای

ابعاد سنگ : اسلب

متراژ سنگ : بر اساس سفارش

قیمت سنگ :

توضیحات :

تلفن تماس : 02156236929 - 02156236926

گرانیت بالتیک براوون

انواع سنگ گرانیت