گرانیت اوسان ( سنگ گرانیت)

سنگ مهتاب

شرکت تامین کننده : سنگ مهتاب

اسم سنگ : گرانیت اوسان

نوع سنگ : سنگ گرانیت

نوع فرآوری : صیقلی

رنگ سنگ : نارنجی

ابعاد سنگ : کوپ

متراژ سنگ : بر اساس سفارش

قیمت سنگ :

توضیحات : معدن گرانیت پرتقالی اوسان

تلفن تماس : 05138801421

گرانیت اوسان

انواع سنگ گرانیت