سنگ گرانیت سماقی یزد ( سنگ گرانیت)

بکرا (بهساز کانه آرا آتین)

شرکت تامین کننده : بکرا (بهساز کانه آرا آتین)

اسم سنگ : سنگ گرانیت سماقی یزد

نوع سنگ : سنگ گرانیت

نوع فرآوری : چرمی

رنگ سنگ : قهوه ای

ابعاد سنگ : تایل

متراژ سنگ :

قیمت سنگ :

توضیحات : انواع سایزهای تایل چرمی و بوش همر و فلیم شده و....

تلفن تماس :

سنگ گرانیت سماقی یزد

انواع سنگ گرانیت