کلسیک آزول، بلو آمیتیس ( سنگ اونیکس مرمر)

سنگ آوانا کلکسیون سنگ خارجی

شرکت تامین کننده : سنگ آوانا کلکسیون سنگ خارجی

اسم سنگ : کلسیک آزول، بلو آمیتیس

نوع سنگ : سنگ اونیکس مرمر

نوع فرآوری : صیقلی

رنگ سنگ : آبی

ابعاد سنگ : اسلب

متراژ سنگ : بوک مچ

قیمت سنگ :

توضیحات : کلسیک آزول Classic azul که نام دیگر آن بلو آمیتیس است یک اونیکس برزیلی است. این سنگ خاصیت ترانسپارانت دارد و نور را رد میکند ، سنگ آوانا Avana Stone ارائه دهنده این سنگ در ابعاد و اندازه های مختلف است.

تلفن تماس : 02156234092

کلسیک آزول، بلو آمیتیس

انواع سنگ اونیکس مرمر