لایم استون ( سنگ لایم استون)

شرکت تامین کننده :

اسم سنگ : لایم استون

نوع سنگ : سنگ لایم استون

نوع فرآوری : مات

رنگ سنگ : سفید

ابعاد سنگ : تایل

متراژ سنگ :

قیمت سنگ :

توضیحات :

تلفن تماس :

لایم استون

انواع سنگ لایم استون