تراورتن شکلاتی موجدار ( سنگ تراورتن)

شرکت تامین کننده :

اسم سنگ : تراورتن شکلاتی موجدار

نوع سنگ : سنگ تراورتن

نوع فرآوری : صیقلی

رنگ سنگ : شکلاتی

ابعاد سنگ : 40 طولی

متراژ سنگ :

قیمت سنگ :

توضیحات :

تلفن تماس :

تراورتن شکلاتی موجدار

انواع سنگ تراورتن