چینی کریستال سفید قروه ( سنگ چینی کریستال)

شرکت تامین کننده :

اسم سنگ : چینی کریستال سفید قروه

نوع سنگ : سنگ چینی کریستال

نوع فرآوری : صیقلی

رنگ سنگ : سفید

ابعاد سنگ : تایل

متراژ سنگ :

قیمت سنگ :

توضیحات :

تلفن تماس :

چینی کریستال سفید قروه

انواع سنگ چینی کریستال