کریستال قروه ( سنگ چینی کریستال)

مهساب سنگ

شرکت تامین کننده : مهساب سنگ

اسم سنگ : کریستال قروه

نوع سنگ : سنگ چینی کریستال

نوع فرآوری : صیقلی

رنگ سنگ : طوسی

ابعاد سنگ : اسلب

متراژ سنگ : 500

قیمت سنگ :

توضیحات : شرکت سنگ مهساب سنگ در طیف های مختلف رنگ و قیمت فعالیت می کند.کریستال قروه یکی از سنگ های متوسط از نظر قیمتی است.

تلفن تماس : 02156232890

کریستال قروه

انواع سنگ چینی کریستال