کریستال سفید ( سنگ چینی کریستال)

سنگ سعید

شرکت تامین کننده : سنگ سعید

اسم سنگ : کریستال سفید

نوع سنگ : سنگ چینی کریستال

نوع فرآوری : صیقلی

رنگ سنگ : سفید

ابعاد سنگ : تایل

متراژ سنگ : 200

قیمت سنگ :

توضیحات :

تلفن تماس : 02188051785

کریستال سفید

انواع سنگ چینی کریستال