کرم ( سنگ تراورتن)

سنگ هنرمند

شرکت تامین کننده : سنگ هنرمند

اسم سنگ : کرم

نوع سنگ : سنگ تراورتن

نوع فرآوری : صیقلی

رنگ سنگ : کرم

ابعاد سنگ : اسلب

متراژ سنگ : بر اساس سفارش

قیمت سنگ :

توضیحات : سنگ تراورتن کرم نیز در این بین قرار دارد.

تلفن تماس : 02122051200

کرم

انواع سنگ تراورتن