مهرگان واترجت

درباره مهرگان واترجت

مجموعه مهرگان واتر جت فعالیت خود را از سال 1383 در زمینه تولید معرق سنگ و سرامیک  آغاز نموده و از سال 1392 با دستیابی به تکنولوژی ساخت کامل دستگاه های واتر جت به بزرگترین مجموعه در زمینه معرق سنگ و سرامیک ایران تبدیل شده و با انجام بزرگترین پروژه های داخلی و خارجی این مهم به اثبات رسیده است. مهرگان واترجت با دارا بودن کامل ترین گروه از طراحی تا اجرا و مراجعه جهت نقشه برداری تا تحویل کامل پروژه ،در خدمت  مهندسان معمار و سازندگان محترم تا مرحله صادرات نیز می باشد.

محصولات مهرگان واترجت

::  برای نمایش جزییات محصولات مهرگان واترجت بر روی نام سنگ کلیک نمایید  ::

اسم سنگ : مهرگان واترجت

نوع سنگ : اشکال سنگی واترجت

کد سنگ : 857

رنگ سنگ : کرم

قیمت : تماس گرفته شود

مهرگان واترجت

اسم سنگ : مهرگان واترجت

نوع سنگ : اشکال سنگی واترجت

کد سنگ : 858

قیمت :

مهرگان واترجت

اسم سنگ : مهرگان واترجت

نوع سنگ : اشکال سنگی واترجت

کد سنگ : 859

قیمت :

مهرگان واترجت

اسم سنگ : مهرگان واترجت

نوع سنگ : اشکال سنگی واترجت

کد سنگ : 860

قیمت :

مهرگان واترجت

اسم سنگ : مهرگان واترجت

نوع سنگ : اشکال سنگی واترجت

کد سنگ : 861

قیمت :

مهرگان واترجت

اسم سنگ : مهرگان واترجت

نوع سنگ : اشکال سنگی واترجت

کد سنگ : 862

قیمت :

مهرگان واترجت

اسم سنگ : مهرگان واترجت

نوع سنگ : اشکال سنگی واترجت

کد سنگ : 863

قیمت :

مهرگان واترجت

اسم سنگ : مهرگان واترجت

نوع سنگ : اشکال سنگی واترجت

کد سنگ : 864

قیمت :

مهرگان واترجت

اسم سنگ : مهرگان واترجت

نوع سنگ : اشکال سنگی واترجت

کد سنگ : 865

قیمت :

مهرگان واترجت

اسم سنگ : مهرگان واترجت

نوع سنگ : اشکال سنگی واترجت

کد سنگ : 866

قیمت :

مهرگان واترجت

اسم سنگ : مهرگان واترجت

نوع سنگ : اشکال سنگی واترجت

کد سنگ : 867

قیمت :

مهرگان واترجت

اسم سنگ : مهرگان واترجت

نوع سنگ : اشکال سنگی واترجت

کد سنگ : 868

قیمت :

مهرگان واترجت

اسم سنگ : مهرگان واترجت

نوع سنگ : اشکال سنگی واترجت

کد سنگ : 869

قیمت :

مهرگان واترجت

اسم سنگ : مهرگان واترجت

نوع سنگ : اشکال سنگی واترجت

کد سنگ : 872

قیمت :

مهرگان واترجت

اسم سنگ : مهرگان واترجت

نوع سنگ : اشکال سنگی واترجت

کد سنگ : 873

قیمت :

مهرگان واترجت