بنا سنگ

درباره بنا سنگ

مجموعه معادن ارارت ارائه کننده مستقیم سنگهای کوپ و بریده تراورتن و مرمریت میباشد.

محصولات بنا سنگ

::  برای نمایش جزییات محصولات بنا سنگ بر روی نام سنگ کلیک نمایید  ::

اسم سنگ : تراورتن سفید حاجی آباد

نوع سنگ : سنگ تراورتن

کد سنگ : 846

رنگ سنگ : سفید

قیمت : 610000000

تراورتن سفید حاجی آباد