شرکت سنگ حایر

درباره شرکت سنگ حایر

معدن دار کنگلومرای حایر و بزرگترین تولیدکننده کنگلومرا در ایران تولید کننده بیش از 70 نوع ، انواع سنگ های ساختمانی در ابعاد تایل و اسلب

محصولات شرکت سنگ حایر

::  برای نمایش جزییات محصولات شرکت سنگ حایر بر روی نام سنگ کلیک نمایید  ::