کارخانه سنگبری پنج تن

درباره کارخانه سنگبری پنج تن

تولید تخصصی و انبوه سنگ طی چهار دهه تجربه: مرمریت گندمک، مرمریت طوسی ارسنجان، لایم استون مرودشت شیراز با فرآوری: تیشه ای، صیقلی، سندپلاست بوشهمر، چرمی، بادبر

محصولات کارخانه سنگبری پنج تن

::  برای نمایش جزییات محصولات کارخانه سنگبری پنج تن بر روی نام سنگ کلیک نمایید  ::