چینی تنسی وایت ( سنگ چینی کریستال)

نوین سنگ

شرکت تامین کننده : نوین سنگ

اسم سنگ : چینی تنسی وایت

نوع سنگ : سنگ چینی کریستال

نوع فرآوری : صیقلی

رنگ سنگ : سفید

ابعاد سنگ : اسلب

متراژ سنگ : بر اساس سفارش

قیمت سنگ :

توضیحات : سنگ چینی تنسی وایت مناسب برای سنگ فرش های داخلی ساختمان و دیواره های داخلی

تلفن تماس : 02156235023

چینی تنسی وایت

انواع سنگ چینی کریستال