پرتقالی اوسان ( سنگ گرانیت)

سنگ مهتاب

شرکت تامین کننده : سنگ مهتاب

اسم سنگ : پرتقالی اوسان

نوع سنگ : سنگ گرانیت

نوع فرآوری : صیقلی

رنگ سنگ : نارنجی

ابعاد سنگ : 60 طولی

متراژ سنگ : بر اساس سفارش

قیمت سنگ :

توضیحات : این مجموعه مالک و صاحب امتیاز معدن گرانیت پرتقالی اوسان ( خورشید نارنجی) بوده و اقدام به فروش اختصاصی کوپ وتایل این سنگ بی نظیر کرده است

تلفن تماس : 05138801421

پرتقالی اوسان

انواع سنگ گرانیت