ولوکاس ( سنگ چینی کریستال)

سنگ آوانا کلکسیون سنگ خارجی

شرکت تامین کننده : سنگ آوانا کلکسیون سنگ خارجی

اسم سنگ : ولوکاس

نوع سنگ : سنگ چینی کریستال

نوع فرآوری : صیقلی

رنگ سنگ : سفید

متراژ سنگ : بر اساس سفارش

قیمت سنگ :

توضیحات : شرکت سنگ آوانا ارائه دهنده مجموعه کام سنگ که ولوکاس Volocas یکی از آن ها است.

تلفن تماس : 02156234092

ولوکاس

انواع سنگ چینی کریستال