نجف آباد ( سنگ مرمریت)

سنگ هنرمند

شرکت تامین کننده : سنگ هنرمند

اسم سنگ : نجف آباد

نوع سنگ : سنگ مرمریت

نوع فرآوری : صیقلی

رنگ سنگ : مشکی

ابعاد سنگ : تایل

متراژ سنگ : نا محدود

قیمت سنگ :

توضیحات : سنگ سیاه رنگ نجف آباد که هم به صورت صیقلی و چرمی موجود است مناسب کف ادارات و دفاتر است.

تلفن تماس : 02122051200

نجف آباد

انواع سنگ مرمریت