معرق ( اشکال سنگی واترجت)

واتر جت نگاره

شرکت تامین کننده : واتر جت نگاره

اسم سنگ : معرق

نوع سنگ : اشکال سنگی واترجت

نوع فرآوری :

رنگ سنگ : قهوه ای

متراژ سنگ : بر اساس سفارش

قیمت سنگ :

توضیحات : متریال استفاده شده در طرح فوق قسمت فیروزه ای رنگ سنگ بوده و الباقی رنگها از سرامیک استفاده شده است البته علت این کار سفارش کارفرما بوده است.

تلفن تماس : 02156231029

معرق

انواع اشکال سنگی واترجت