مروارید مشهد ( سنگ گرانیت)

سنگ مهتاب

شرکت تامین کننده : سنگ مهتاب

اسم سنگ : مروارید مشهد

نوع سنگ : سنگ گرانیت

نوع فرآوری : صیقلی

رنگ سنگ : طوسی

ابعاد سنگ : 60 طولی

متراژ سنگ : بر اساس سفارش

قیمت سنگ :

توضیحات :

تلفن تماس : 05138801421

مروارید مشهد

انواع سنگ گرانیت