مروارید مشهد ( سنگ گرانیت)

شرکت تامین کننده :

اسم سنگ : مروارید مشهد

نوع سنگ : سنگ گرانیت

نوع فرآوری : صیقلی

رنگ سنگ : طوسی

ابعاد سنگ : 40 طولی

متراژ سنگ : بر اساس سفارش

قیمت سنگ :

توضیحات : سنگ گرانیت مروارید مشهد .

تلفن تماس :

مروارید مشهد

انواع سنگ گرانیت