مرمر پرتقالی ( سنگ اونیکس مرمر)

مرمران استون

شرکت تامین کننده : مرمران استون

اسم سنگ : مرمر پرتقالی

نوع سنگ : سنگ اونیکس مرمر

نوع فرآوری : صیقلی

رنگ سنگ : نارنجی

ابعاد سنگ : اسلب

متراژ سنگ : بر اساس سفارش

قیمت سنگ :

توضیحات : مرمر پرتقالی با قابلیت عبور نور یکی تر محبوب ترین سنگ های اونیکس در تمامی دنیا میباشد.

تلفن تماس : 02156235610-11

مرمر پرتقالی

انواع سنگ اونیکس مرمر