مرمر طلایی ( سنگ مرمریت)

سنگ سیمرغ نوین

شرکت تامین کننده : سنگ سیمرغ نوین

اسم سنگ : مرمر طلایی

نوع سنگ : سنگ مرمریت

نوع فرآوری : صیقلی

رنگ سنگ : طلایی

ابعاد سنگ : اسلب

متراژ سنگ : بر اساس سفارش

قیمت سنگ :

توضیحات : مرمر طلایی قابلیت عبور نور و در طرحهای مختلف موج دار و بی موج است.

تلفن تماس : 0

مرمر طلایی

انواع سنگ مرمریت