مرمر صورتی ( سنگ اونیکس مرمر)

مرمران استون

شرکت تامین کننده : مرمران استون

اسم سنگ : مرمر صورتی

نوع سنگ : سنگ اونیکس مرمر

نوع فرآوری : صیقلی

رنگ سنگ : صورتی

ابعاد سنگ : اسلب

متراژ سنگ : ۱۰۰۰ متر مربع

قیمت سنگ :

توضیحات : اسلب های بزرگ سنگ مرمر صورتی ایران در مجموعه مرمران استون موجود میباشد ، تمامی اسلب ها در این مجموعه با کیفیت صادراتی تولید و فرآوری شده است .

تلفن تماس : 02156235610-11

مرمر صورتی

انواع سنگ اونیکس مرمر