مرمریت پاییز ( سنگ مرمریت)

مرمران استون

شرکت تامین کننده : مرمران استون

اسم سنگ : مرمریت پاییز

نوع سنگ : سنگ مرمریت

نوع فرآوری : صیقلی

رنگ سنگ : جگری

ابعاد سنگ : اسلب

متراژ سنگ : همیشه متراژ معینی از این سنگ موجود است

قیمت سنگ :

توضیحات : سنگ مرمریت پاییز ، بسیار مستحکم است و در میان مرمریت های قرمز یا جگری سنگ بسیار مناسبی میباشد .

تلفن تماس : 02156235610-11

مرمریت پاییز

انواع سنگ مرمریت