مرمریت آباده ( سنگ مرمریت)

مجتمع معادن سنگ اسفند و امید آباده

شرکت تامین کننده : مجتمع معادن سنگ اسفند و امید آباده

اسم سنگ : مرمریت آباده

نوع سنگ : سنگ مرمریت

نوع فرآوری : صیقلی

رنگ سنگ : کرم

ابعاد سنگ : تایل

متراژ سنگ : طبق سفارش مشتری

قیمت سنگ :

توضیحات :

تلفن تماس : 02122852044

مرمریت آباده

انواع سنگ مرمریت