مدالیون ( اشکال سنگی واترجت)

واتر جت نگاره

شرکت تامین کننده : واتر جت نگاره

اسم سنگ : مدالیون

نوع سنگ : اشکال سنگی واترجت

نوع فرآوری :

رنگ سنگ : کرم

متراژ سنگ : نا محدود

قیمت سنگ :

توضیحات : ذوق و سلیقه در کنار بروز بودن از اساسی ترین اولویتهای کاری در روند تولید مخصولات شرکت واترجت نگاره است.

تلفن تماس : 02156231029

مدالیون

انواع اشکال سنگی واترجت