مدالیون ( اشکال سنگی واترجت)

واتر جت نگاره

شرکت تامین کننده : واتر جت نگاره

اسم سنگ : مدالیون

نوع سنگ : اشکال سنگی واترجت

نوع فرآوری :

رنگ سنگ : مشکی

متراژ سنگ : بر اساس سفارش

قیمت سنگ :

توضیحات : ز صفرتاصد تولید سفارشات تولید معرق توسط واترجت در کارگاه واترجت نگاره بوده و سفارشات اماده نصب کدگذاری شده و به همراه نقشه ارسال میگردد.

تلفن تماس : 02156231029

مدالیون

انواع اشکال سنگی واترجت