مجیک وایت پیور وایت ( سنگ اونیکس مرمر)

سنگ آوانا کلکسیون سنگ خارجی

شرکت تامین کننده : سنگ آوانا کلکسیون سنگ خارجی

اسم سنگ : مجیک وایت پیور وایت

نوع سنگ : سنگ اونیکس مرمر

نوع فرآوری : صیقلی

رنگ سنگ : سفید

ابعاد سنگ : اسلب

متراژ سنگ : بر اساس سفارش

قیمت سنگ :

توضیحات : این سنگ قابلیت ترانسپارانت دارد و نور را از خود عبور می دهد . سنگ آوانا شرکت بزرگ ارائه دهنده سنگ خارجی و سنگ وارداتی است.

تلفن تماس : 02156234092

مجیک وایت پیور وایت

انواع سنگ اونیکس مرمر