مارفیل ( سنگ مرمریت)

اطمینان روز

شرکت تامین کننده : اطمینان روز

اسم سنگ : مارفیل

نوع سنگ : سنگ مرمریت

نوع فرآوری :

رنگ سنگ : کرم

متراژ سنگ :

قیمت سنگ :

توضیحات : در سایز و نوع فرآوری مورد نیاز مشتری

تلفن تماس : 02156230115-7

مارفیل

انواع سنگ مرمریت