مرمریت مارشال گلد ( سنگ مرمریت)

شرکت تامین کننده :

اسم سنگ : مرمریت مارشال گلد

نوع سنگ : سنگ مرمریت

نوع فرآوری : صیقلی

رنگ سنگ : مشکی

ابعاد سنگ : اسلب

متراژ سنگ :

قیمت سنگ :

توضیحات : سنگ مارشال با زمینه تیره مایل به مشکی با رگه های سفید طلایی به صورت پراکنده پوشانده شده است. این سنگ از لحاظ رنگ بندی به سنگ گلدن بلک نیز مشابهت دارد اما از لحاظ طرح روی سنگ و رنگ زمینه کمی متفاوت می باشند. سنگ مارشال بر روی سطح خود شبکه های منظمی دارد

تلفن تماس :

مرمریت مارشال گلد

انواع سنگ مرمریت