لاشتور ( سنگ مرمریت)

ایران بهسنگ

شرکت تامین کننده : ایران بهسنگ

اسم سنگ : لاشتور

نوع سنگ : سنگ مرمریت

نوع فرآوری : صیقلی

رنگ سنگ : طوسی

ابعاد سنگ : تایل

متراژ سنگ : بر اساس سفارش

قیمت سنگ :

توضیحات : سنگ لاشتور یکی دیگر از سنگ های شرکت هنرمند می باشد.

تلفن تماس : 02156235151

لاشتور

انواع سنگ مرمریت