قروه ( سنگ چینی کریستال)

اطمینان روز

شرکت تامین کننده : اطمینان روز

اسم سنگ : قروه

نوع سنگ : سنگ چینی کریستال

نوع فرآوری :

رنگ سنگ : سفید

متراژ سنگ :

قیمت سنگ :

توضیحات :

تلفن تماس : 02156230115-7

قروه

انواع سنگ چینی کریستال