قروه ( سنگ چینی کریستال)

نقش آفرین

شرکت تامین کننده : نقش آفرین

اسم سنگ : قروه

نوع سنگ : سنگ چینی کریستال

نوع فرآوری : صیقلی

رنگ سنگ : سفید

ابعاد سنگ : اسلب

متراژ سنگ : بر اساس سفارش

قیمت سنگ :

توضیحات :

تلفن تماس : 02156233590

قروه

انواع سنگ چینی کریستال