قروه ( سنگ چینی کریستال)

مهساب سنگ

شرکت تامین کننده : مهساب سنگ

اسم سنگ : قروه

نوع سنگ : سنگ چینی کریستال

نوع فرآوری : صیقلی

رنگ سنگ : سفید

ابعاد سنگ : اسلب

متراژ سنگ : بر اساس سفارش

قیمت سنگ :

توضیحات : سنگ چینی قروه بوک مچ

تلفن تماس : 02156232890

قروه

انواع سنگ چینی کریستال