قرمز آذرشهر ( سنگ تراورتن)

وینستون

شرکت تامین کننده : وینستون

اسم سنگ : قرمز آذرشهر

نوع سنگ : سنگ تراورتن

نوع فرآوری : صیقلی

رنگ سنگ : قرمز

ابعاد سنگ : اسلب

متراژ سنگ : بر اساس سفارش

قیمت سنگ :

توضیحات : تراورتن قرمز آذرشهر موج دا ر در ابعاد اسلب موجود .

تلفن تماس : 02156236520

قرمز آذرشهر

انواع سنگ تراورتن