فراز ( سنگ مرمریت)

ایران بهسنگ

شرکت تامین کننده : ایران بهسنگ

اسم سنگ : فراز

نوع سنگ : سنگ مرمریت

نوع فرآوری : صیقلی

رنگ سنگ : سفید

ابعاد سنگ : اسلب

متراژ سنگ : بر اساس سفارش

قیمت سنگ :

توضیحات : سنگ مرمریت سفید رنگ فراز مناسب دیواره های داخلی است.

تلفن تماس : 02156235151

فراز

انواع سنگ مرمریت