صورتی ( سنگ تراونیکس)

سامان سنگ

شرکت تامین کننده : سامان سنگ

اسم سنگ : صورتی

نوع سنگ : سنگ تراونیکس

نوع فرآوری : صیقلی

رنگ سنگ : صورتی

ابعاد سنگ : اسلب

متراژ سنگ : بر اساس سفارش

قیمت سنگ :

توضیحات : سنگ صورتی خوش رنگ سنگ اونیکس مناسب برای نما و دیوار های داخلی است.

تلفن تماس : 02156232278

صورتی

انواع سنگ تراونیکس