صورتی افغانستان ( سنگ اونیکس مرمر)

سنگ تهران ری

شرکت تامین کننده : سنگ تهران ری

اسم سنگ : صورتی افغانستان

نوع سنگ : سنگ اونیکس مرمر

نوع فرآوری : صیقلی

رنگ سنگ : صورتی

ابعاد سنگ : اسلب

متراژ سنگ : بر اساس سفارش

قیمت سنگ :

توضیحات : سنگ صورتی افغانستان، انخابی زیبا برای فضاهای اداری و مسکونی از سنگ تهران ری

تلفن تماس : 02156231943

صورتی افغانستان

انواع سنگ اونیکس مرمر