شکلاتی ( سنگ تراورتن)

وینستون

شرکت تامین کننده : وینستون

اسم سنگ : شکلاتی

نوع سنگ : سنگ تراورتن

نوع فرآوری : صیقلی

رنگ سنگ : شکلاتی

ابعاد سنگ : اسلب

متراژ سنگ : بر اساس سفارش

قیمت سنگ :

توضیحات : سنگ تراورتن شکلاتی موج دار در ابعاد اسلب موجود میباشد.

تلفن تماس : 02156236520

شکلاتی

انواع سنگ تراورتن