شکلاتی ممتاز ( سنگ تراورتن)

سنگ سبز خاور

شرکت تامین کننده : سنگ سبز خاور

اسم سنگ : شکلاتی ممتاز

نوع سنگ : سنگ تراورتن

نوع فرآوری : چرمی

رنگ سنگ : شکلاتی

ابعاد سنگ : اسلب

متراژ سنگ : بر اساس سفارش

قیمت سنگ :

توضیحات : مناسب کف و دیواره های داخلی

تلفن تماس : 02156232666

شکلاتی ممتاز

انواع سنگ تراورتن